Liczba odwiedzin strony: 12026 Osób na stronie: 3
 

Agencja Analiz Gospodarczych H. Kądzielawa I
D. Wojciechowski

 
 
Agencja Analiz Gospodarczych H. Kądzielawa I
D. Wojciechowski
 
Jagodnica 30A
94-316 Łódź
Profesja:   firma windykacyjna

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2001 Nr 154 poz. 1811 - Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Jednostki uprawnione do pobierania opłat w transporcie drogowym otrzymują...